Personale

Vi er i hverdagen….og alle frivillige selvfølgelig.

JEANETT EXNER – Kreativ direktør

Mobil: +45 40128912      Mail: jeanett@realen.dk

KNUD-ERIK LARSEN – Økonomichef

Mobil: +4530116348   Mail: knuderik@larsen.dk