TROELS TRIER

Det er med stor glæde at vi på Realen udstiller Troels Triers malerier og du vil altid være velkommen til at komme og besøge udstillingen. Du kan ringe og lave aftale på mob: 40128912 – Vi uddyber og fortæller gerne.

Her lige først først et par ord fra Troels selv omkring sin kunst :

Troels siger fortællingen er tilbage –

“Jeg har forsøgt at overføre tegneseriens fortælleteknik til lærredet.

Som i tegneserierne prøver jeg at gøre mine figurer stærke og karakterfaste. Ved at skildre figurerne groteske og overdrevne arbejder jeg mig ind i mit eget fortolkningsunivers og jeg benytter mig af enkle konturer og klart opdelte farveflader for samtidigt at simplificere udtrykket.

Desuden har jeg kopieret tegneseriens mest geniale fortælletekniske trick – Billedfladens opdeling i felter.

Et opslag i et seriehæfte med dets kaos af tekst og talebobler, totalbilleder, nærbilleder og skiftende synsvinkler, repræsenterer for os, som er opvokset i massemediernes tidsalder, en helt uimodståelig ramme for fantastiske fortællinger og er en opfindelse på højde med det elektriske lys.

Nå, hvad fortællingerne angår – har jeg imidlertid valgt at benytte mig af de gode, gamle surrealisters metode. Jeg lader intuition og underbevidsthed styre slagets gang i håb om, at mine billeder på den måde vil kunne overskride de snævre grænser, som den logiske tænkning sætter.

De skal derfor ikke opfattes som strengt logiske fortællinger fra min side, men snarere som en slags storyboards efter hvilke det er op til den enkelte at lave sine egne film”

————————————————————————————————————————

Troels´kunst vil være en fast del af Realens udsmykning og vi glæder os til at vise rundt og gå i dybden – bare spørg – vi fortæller.