Personale

Vi er her i hverdagen….og alle frivillige selvfølgelig.

JEANETT EXNER – Kreativ direktør
Mail: jeanett@realen.dk
KNUD-ERIK LARSEN – Økonomichef
Mail: knuderik@larsen.dk